Regulasi Peraturan dan Undang-undang

Fungsi Penjelasan dan Lampiran Peraturan Perundang-undangan
“Semua yang berkaitan dengan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya tentang Pendidikan, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”

“DAPAT DI DOWNLOAD”