Seksi Sarrana dan Prasarana SMP

Menyusun program, pembinaan dan bimbingan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan laporan Pembinaan Sekolah dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama

  • Penyusunan program dan kegiatan seksi;
  • Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Sekolah Menegah Pertama;
  • Pelaksanaan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana Sekolah Menegah Pertama;
  • Pelaksanaan pembinaan kegiatan sarana dan prasarana¬† Sekolah Menegah Pertama;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Menegah Pertama;
  • Pelaksanaan inventarisasi aset Sekolah Menegah Pertama;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Menegah Pertama;
  • Pelaksananaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .